Bli medlem

Årssavgifter

 ”Vuxen aktiv” *  21 år och äldre  500 kr

 ”Vuxen stödmedlem” **  300 kr

  ”Ungdom”, upp till 20 år  250 kr

  ”Familj”, gemensam avgift för föräldrar och barn t o m 20 år  1000 kr.

 * Aktiv medlem är den som deltar vid klubbträningar eller tävlar för Gävle OK.

** Stödjande medlem är den som inte deltar i något av ovanstående. Samma avgift tillämpas för den som deltar i klubbträningar, men som tävlar för annan klubb.

PlusGiro 33 99 97-9.

Ange namn och adress, epostadress samt telefonnummer och personnummer.

 Nya medlemmar och vid adressändringar, tag kontakt via e-post: medlem@gok.se alternativt med Helena Backlund, tel. 070-614 01 98