Tävling

Anmälan/anmälningsansvarig 

Var och en som vill deltaga i en tävling anmäler sig via Eventor .
Tänk på att anmälningstiden ofta går ut MINST 7 dagar före tävlingen. 

Anmälningsansvarig Lasse Jansson når du via mail till oljabba@gmail.com

Vad gäller stafetter anmäler du ditt intresse i första hand via Klubbaktiviteter på Eventor och i andra hand till Uttagskommittén (UK). 

Anmälningsavgifter 

Klubben betalar anmälningsavgifterna för orienteringstävlingar i ordinarie- och öppna- klasser utom till tävlingar som betraktas som semestertävlingar, t ex 5-dagars och andra flerdagars- eller sommartävlingar. Gäller även MTBO och skidorientering.

Om du anmält dig till en tävling men inte startat får du, oavsett orsak, återbetala startavgiften till klubben.
Vid efteranmälan betalar var och en den extra avgiften som blir. Inbetalningskort för detta utsändes efter att varje säsong är slut.

Alla medlemmar som tävlar fr.o.m. HD 17- betalar en tävlingsavgift på max 500kr på våren och max 500kr på hösten för orientering. De vuxna HD 21- som åker skidorienteringstävlingar betalar max 500kr per vintersäsong. 

Efteranmälan

Görs i Eventor eller direkt till arrangören. Den extra avgift som tillkommer betalar du själv.

Öppen klass 

Anmäl dig själv direkt på tävlingen eller via Eventor i vanlig ordning. 

Samåkning till tävlingar, träningar och läger

Gävle Orienteringsklubb arrangerar samåkning till aktiviteter utanför ”stan”.
Samlingsplatsen är Coop Krysset Skogmursvägen 35, 802 69 Gävle och tiden annonseras i nyheter i god tid innan aktiviteten.

Betalning för samåkning till tävlingar och träningar

Vid Samåkning till tävlingar och träningar görs betalningen till föraren enligt vår betalningspolicy 7 kronor per mil per person för alla som är äldre än 16 år*

Betalning för samåkning till läger

Vid Samåkning till läger (där klubben inte står för kostnaden) görs betalning till den som administrerar lägret enligt vår betalningspolicy 7 kronor per mil per person. Den sammanlagda summan delas sen upp mellan dom som tagit bil.

Reseersättning för resa till värdetävlingar

För resa till värdetävlingar (SM, Swedish League etc) där Gävle Orienteringsklubb står för resekostnaden och egen bil har använts, ska blankett för reseersättning fyllas i, attesteras av Tränings & elitkommittén och lämnas till Gävle Orienteringsklubbs kassör.
Uträkning görs enligt Skatteverkets schablonbelopp (Resor med egen bil).

*Betalningspolicy är beräknad från Skatteverkets reseavdrag