Redigera hemsidan

För att kunna lägga en nyhet eller en evenemäng behöver man registrera sig. Det gör man på https://wp.gok.se/admin och knappen Registrera. Använd gärna förnamn.efternamn som användarnamn.

Då får man rollen Författare som ger möjlighet att skapa en nyhet eller en evenemang. Kontakta Nicolas om ni vill ha rollen Redaktör för att kunna redigera sidorna.

Skapa en nyhet

Klick längst upp på Nytt -> Inlägg

Skapa en evenemäng i kalender

Klick längst upp på Nytt -> Evenemang

Är någonting fel eller saknar ni någonting? Återkom med synpunkter till Nicolas (jacky.lavigne@gmail.com)