Tävling och Träning

Gävle OK strävar efter att erbjuda träningar för alla med bra kvalité och bra utbud.

Träningskommittén (TRK) strävar också att få ut våra medlemmar på tävlingar. Ibland kan tävlingskalendern vara fylld av olika tävlingar så TRK brukar informera vilken tävling de flesta brukar åka på. Detta brukar framgå av kalendern på hemsidan. Självklart är det upp till varje enskild löpare vilken tävling man vill springa.

TRK anmäler och administrerar stafetterna. Hur många lag som anmäls beror på hur många som anmält intresse på Eventor. Så det är viktigt att alla som vill springa stafett anmäler sitt intresse.

TRK administrerar även elitens värdetävlingar. Här försöker vi styra upp så vi har gemensamma resor och att vi bor ihop. Så att vi känner att vi åker på tävlingarna som en klubb, Gävle OK.

Dialog med ungdomssektionen sker löpande så att ungdomarnas och övrigas aktiviteter samkörs. Vi utnyttjar varandras träningar och resurser på bästa sätt.

TRK arrangerar även träningsläger av olika slag.
Utlandsläger
Påskläger
Fjälläger
Helgläger
Skidläger
mm.