Om Gävle OK

Om klubben

Gävle Orienteringsklubb bildades 17 februari 1949 och har idag ca 350 medlemmar.

Klubben har en styrelse, just nu fem kommittéer plus ett antal grupper med mindre omfattande uppgifter.

Gävle OK har sitt årsmöte i februari eller mars samt ett höstmöte i november, där kommittérna informerar och nya kommittémedlemmar väljs in.

Arrangemangskommittén

Kommitténs uppdrag är att planera, utse ansvariga funktionärer och stödja genomförandet av klubbens orienteringsarrangemang.

Dessutom ingår att planera och beställa kartritning, kartförsäljning samt att ansvara för tävlingsmateriel. Kommittén har också ansvaret för kompetensförsörjning av tävlingsledare, banläggare och ansvariga för övrig tävlingsteknik.

Kommittén har som mål bra och attraktiva tävlingsarrangemang med stort deltagarantal, högkvalitativa kartor samt breddat kunnande och ansvarstagande inom området tävlingsarrangemang.

Motionskommittén

Uppdraget är att sprida orienteringen till en bredare allmänhet och arrangera olika typer orienteringar och näraliggande event som lämpar sig för såväl inbitna som oinvigda. Kända arrangemang är Veckoturen, Skoj på Hoj, Veckans bana och Hitta ut.

Målet är att sprida en positiv bild av orientering till så många som möjligt och att det på sikt även kan generera fler medlemmar till klubben. Mycket av motionsorienteringen bedrivs inom motionskommitténs aktiviteter, men motionärer deltar dessutom på reguljära tävlingsarrangemang i och utanför distriktet.

Elitkommittén

Elitkommitténs uppdrag är att stödja elit och kommande elit i klubben. Det innebär gott ledarstöd vid samtliga värdetävlingar samt att med hjälp av med träningskommittén se till att klubben erbjuder utvecklande träning året runt. Elitkommittén planerar och utvärderar säsongen tillsammans med de tävlingsaktiva. Det är viktigt att försöka fånga in äldre ungdomar och juniorer och få dem att fortsätta utvecklas och ta del i klubbens aktiviteter.

Träningskommittén

Träningskommitténs uppdrag är att ordna och samordna träningar, läger och tävlingar för klubbens aktiva.
GOK ska ha ett bra träningsschema året runt som är varierat och innehåller flera delar, till exempel kvalitet, distans och teknik.
Träningskommittén ansvarar också för klubbens medverkan i stafetter.

Ungdomskommittén

Uppdraget är att svara för klubbens ungdomsverksamhet, från Skogslek för de allra yngsta och till tävlingsorientering upp till junioråldern. Kommitténs mål är att få fler barn, ledare och föräldrar att börja med orientering, att lyckas behålla fler barn i verksamheten så att de också börjar tävlingsorientera samt att erbjuda minst två aktivitetspass per vecka.