Skogslek

Gävle OK:s Skogslek ger barnet möjlighet att bekanta sig med naturen och under lekfulla former lära sig om skogen, kartan och kartans färger och karttecken.

Skogsleken sker vid fem tillfällen på våren, med start 2/5. ytterligare fyra tillfällen på hösten.

Vi vänder oss främst till yngre barn (5-8 år), men även äldre barn är välkomna och kommer då att slussas in direkt i vår ordinarie verksamhet beroende på ålder och kunskapsnivå.

Pris 500:- och då ingår medlemskap i klubben innevarande år.

Anmälan och frågor till skogslek@gmail.com Uppge vid anmälan barnets namn, personnummer, målsman, telefonnummer och adress.

Hitta till GOK-stugan