Hållbarhetspolicy

Orientering

 • Samåkning till alla tävlingar och träningar utanför ”stan”
 • Vid aktiviteter vid GOK-stugan: Upphämtning vid Hemlingby kyrka för de som åker buss/cykel
 • Begagnade plastfickor vid träningar (uppmuntra medlemmar att ha med sin egen)
 • Minimera oanvända kartor genom anmälan och utskrifter just-in-time*
 • Återanvänd avspärrningsband, skyltmaterial mm
 • Använd IP Skogen istället för att skaffa eget

GOK-stugan

 • Åtgärder för att minska elförbrukningen
 • Källsortering
 • Miljövänliga rengöringsprodukter
 • Kör gräsklipparen på miljövänligt bränsle

Fika/mat

 • Undvika engångsmuggar, bestick, tallrikar så långt som möjligt
 • Vid träning – använda muggar som vi diskar och återanvänder så långt som möjligt
 • När vi måste använda engångs så använder vi det mest miljövänliga

Kläder/skor/utrustning

 • Uppmuntra till återanvändning/ försäljning av begagnade kläder/ skor/ utrustning
 • Vara rädda om vår gemensamma utrustning så att den håller länge
 • Låna, hyra eller reparera istället för att köpa nytt om det går
 • Återställa gemensam utrustning på avsedd plats så att vi inte i onödan tvingas köpa ny för att vi inte hittar den eller att man har den hemma