HittaHem

HittaHem är svenska orienteringsförbundets inkluderingssatning. Orienteringen är en idrott med relativt homogena utövare. Alla har inte samma förutsättningar att ta del av naturens eller orienterings välmåendefaktorer.

Vad vill vi göra och uppnå med inkluderingssatsningen?

Vi vill:

 • Arrangera återkommande orienteringsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden
 • Sänka tröskeln deltagande – skapa förutsättningar för att våga vistas i naturen med hjälp av kartan
 • Lyfta de positiva effekterna av fysisk aktivitet och att vistas i naturen
 • Höja kunskapen om naturen/allemansrätten

Våra önskvärda effekter:

 • Få en mer diversifierad grupp av utövare inom orienteringsrörelsen
 • Bidra till att fler lär känna sitt närområde och känner sig trygga där
 • Bidra till ökat fysiskt- och psykiskt välmående
 • Bidra till att fler känner att de behärskar att navigera med karta

Framgångsfaktorer är:

 • Nära tillgängligt, tryggt och synlighet
 • Enkelt, tydligt och lätt att förstå
 • Vikten av mötet – gemenskap och samhörighet
 • Kostnads- och utrustningsfritt
 • God kontakt och samarbete med lokala aktörer

Vi vill nå uppsatta mål genom att ha:

 • Öppen sprintträning – föreningsmedlemmar och grannar
 • 4 sammanhängande träningstillfällen både vår- och hösttermin
 • Spontanidrott med kartan och närområdet som arena
 • Instruktörer i olika åldrar
 • Karta, kompass, SI-enheter till utlånes

Vi kommer att anordna fyra träningar på våren tisdag den 9, 16, 23 april och måndag den 29 april på Jungfruparken klockan 18.00.