Kartor

Här finner du information om klubbens kartor.

Bakgrund

För att bedriva god verksamhet i en orienteringsklubb behöver man givetvis kartor. Kartorna bör vara hyfsat aktuella och av bra kvalité. Vidare ska dom vara lättillgängliga primärt för dom som är träningsansvariga/banläggare.

Orienteringskartor kräver stora investeringar. Om även övriga klubbmedlemmar och allmänheten lättare får tillgång till materialet ökas nyttjandegraden och kostnaden blir lättare att räkna hem.

Vad finns det för kartor

Det finns olika typer av orienteringskartor. Dom kan delas upp i Standard, Sprint, Micro och MTBO (Mountain Bike Orientering).

Standardkartor, Sprint och Micro har helt olika innehåll och symboluppsättning och är i princip helt olika produkter. MTBO kartor härstammar från Standardkartorna men kräver framförallt en översyn och omklassificering av stignätet.

Om du stöter på begreppet ’Skolkartor’ är det troligtvis en förstoring av en Standardkarta runt en skola alternativt en ’Sprintkarta’ över skolgården. Gävle OK sökte och fick under ett antal år (2008-2011) bidrag från SOFT för att producera dessa kartor.

Hur kan jag få information om och tillgång till kartor

Klubben förfogar över ett antal kartdatabaser, uppdelade på olika typer av kartor och över olika områden. Originalen finns hos Karl-Erik Engblom (Kart-Kalle). I tidernas begynnelse och även idag ligger kopior av kartbaserna på vår dator i klubbstugan. Där finns även programvaran OCAD installerat som används för att lägga banor. För att avlasta Kalle och för att vi såg ett behov för åtkomst hemifrån gjordes ett nytt digitalt kart-leveranslager i ordning. Idag är det ersatt av OMAPS.

Öppet för alla:

OMAPS är öppet för alla (omaps.net). Användaren kan se all information om våra kartor. För att beställa kartor kontakta Annika Gillgren (annikamc.gillgren@gmail.com)

Kartåtkomst för banläggning:

Kräver inloggning i OMAPS (samma inloggning som i Eventor) och då finns allt tillgängligt för nedladdning..