Styrelse och stadgar

Gävle Orienteringsklubbs styrelse har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet.

Styrelsen består av:

  • Nicolas Lavigne, ordförande (Motionskommittén)
  • Richard Hejdenberg, viceordförande (Ungdomskommittén)
  • Christer Segerqvist, kassör
  • Fredrik Wiksten, sekreterare
  • Pernilla Eriksson, ledamot (Träningskommittén)
  • Patrik Svedberg, ledamot (Adventsloppet)
  • Rasmus Söderberg, ledamot (Arrangemangskommittén)
  • Ulrika Silver, ledamot (Gemenskapskommittén)

Stadgar