Kartkalender 2022, 10 december

Berg i dagen och Värn.

Berg i dagen:

Berg i dagen är en löpbar bergyta utan jord eller vegetation som gräs eller mossa. Om löpbarheten är nedsatt används symbol för stenig mark. Berg i dagen är i grunden en geologisk term som betyder ”synlig berggrund”. Eftersom färgen är grå krävs det en stor yta för att den ska synas bra på kartan. Rena berghällar över 15×15 meter är inte så vanliga som man kan tro. I Sveriga har kartritarna varit restriktiva med den grå färgen. Ofta blir det spräckligt ihop med hel och halv-gula öppna områden. I Finland är man mer än generös. Dom målar grått även om det är mossa och glest med små tallar.

Värn:

Värn är ett nytt och trevligt tecken. Som namnet antyder går det att använda till människoframställda skyttegravar/värn men även till smala skrevor där det är trångt med branttecken. Dom bör vara minst 15 meter långa. Om skrevorna är opasserbara/farliga ska dom redovisas med tecknet för opasserbar brant. Raserade värn som är enkla att passera bör redovisas som fåra – bruna prickar. Eftersom tecknet kräver sin längd är det väldigt ovanligt att det kommer till användning.

2 reaktioner på ”Kartkalender 2022, 10 december”

    1. Läckert men är lite fundersam om det är 100℅ berg. Dels ser det ut att vara finsk kartritare sen finns det en del stenig mark prickar på det gråa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *