Kartkalender 2022, 22 december

Förbjudet område:

Ett förbjudet område kan vara privata tomter, trädgårdar, fabriker och andra industriområden. Enbart höjdkurvor och framträdande föremål som järnvägar och stora byggnader ska redovisas inne i förbjudna områden. Vertikala svarta streck kan användas för ytor där det är viktigt med en komplett kartbild (exempelvis förbjudna områden i skog). Uppehåll i ytan ska göras om väg eller stig passerar igenom ytan. Förbjudna områden med tydliga gränser ska omges av svart konturlinje eller annan svart linjesymbol. Om gränsen är otydlig ska ingen svart kantlinje ritas. Förbjudna områden får inte beträdas.

Bra att veta! Det har varit en diskussion inom olika kommittéer i IOF vilken status kartor ska när det gäller själva regelverket kring tävlingsmomentet . Det har landat i att på skogskartor är det bara till denna symbol som det uttryckligen är kopplat ett förbud. Objekt som höga branter, höga staket och sjöar är det fritt fram att passera om det inte finns andra skrivningar i regelverk och PM. Annat är det som ni vet på sprintkartor. Lite olyckligt kan jag tycka. Orsaken är att det är så svårkontrollerat i skogsmiljön om förbuden efterlevs. Inte så lätt att kontrollera detta inom sprintorinteringen heller.

Byggnad:

Byggnader större än 75×75 m kan redovisas med mörkgrå fyllnad i tätorter. Passager måste redovisas med en minsta bredd på 0,3 mm (4,5 m). Byggnader inom förbjudna områden generaliseras. Ytor helt inneslutna i en byggnad ska inte karteras utan redovisas som en del av byggnaden.

Skärmtak:

En byggnad som är åtkomlig och löpbar under tak. Bör inte ha några stoppande väggar.

Exempel: Det är vanligt att vi får kartmaterial från kommuner i stadsmiljön. Väglinjer och byggnader är till stor hjälp vid fältförebredelserna. Viktigt dock att generalisera informationen så den passar våra kartor och skalor.

Exempel på generalisering av byggnader inom tomtmark. Oregelbundna byggnader slätas till och små uthus på tomtmark försvinner där dom enbart gör bilden mer komplicerad. I just det här exemplet med enbart en ”större” byggnad över 75×75 meter gör den gråa färgen ingen större nytta.

6 reaktioner på ”Kartkalender 2022, 22 december”

 1. Nu börjar det bli tråkigt Jerker
  Finns ju inget att kommentera/diskutera
  Bara sanningar hela tiden !

  1. Jerker.Boman

   Hmmm! Jag tar det mest som en positiv kommentar. Men min entusiasm har kanske falnat lite.

 2. Finns det förbjudna områden/passerbara objekt i sprint verkligen? Aldrig sett…
  #frågaråtenkompis

  1. Jag har hört något om det. Men det är bara att skylla på något/någon så klarar din kompis sig. Några förslag. Dålig karta, grus i ögat, tjäna inget på det. #svartillenkompi

 3. Ett antal Annandagslöpare kan omöjligt ha läst denna kalender… Rätt över tomtmark 🙂

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *