Rapport årsmötet 7 mars 2023

Vårt årsmöte lockade i år ett 30-tal deltagare varav några var med via videomöte. Anna-Lena Tynong valdes till årsmötesordförande och Fredrik Wiksten var sekreterare.

Mötet öppnades med en tyst minut för medlemmen Ulla Kindlund som avlidit under året.

Utmärkelsen årets guldkompass tilldelades Felix Silver, med motiveringen;
Felix har visat enastående prestation genom att får representera Sverige i Junior världsmästerskapen i två orienteringsdiscipliner under 2022. Fantastiska resultat i MTBO med hela 3 guldmedaljer och i orientering med en 23:e plats på långdistans och inofficiell 2: a plats i stafett. Förutom detta fina SM resultat med en 2: a plats i Ultralång och 3:e plats i Medel.

Avtackningar; Jan Sjöhed 2015–2022 år som Ordförande i klubben. Kristin Boman valberedningen 2019–2022. Gunnar Ericsson revisor 2015–2022, Hans Aurell revisorsuppleant 2016-2022.

Traditionsenligt föredrogs verksamhetsberättelsen för klubben för 2022 med några få justeringar godkändes den.

Ekonomin under 2022 visade ett överskott på 23 000 kr för året samt att vi har investerat ca 300 000 kr i renovering av taket i klubbstugan. Klubben har fortsatt bra ekonomi och pengar på banken. Budget 2023 ligger på ett underskott ca. 12 000 kr.
Vi kommer under 2023 avveckla den inköpta tjänsten via Gästriklandsidrottsförbund och göra jobbet själva vilket är en besparing.

Motionskommittén/ ungdomskommittén planerar för att tillsammans med SOFT dra igång ett rekryteringsprojekt kallat Hitta.hem. Nicolas och Rickard berättade om satsningen som innebär att vi kommer revidera sprintkartan över Brynäs/Öster och Gävle Strand. Vi kommer arrangera 4 stycket öppna träningar under april där stadsdelarnas invånare bjuds in till att prova på enkel orientering. Vi samordnar detta med våra gemensamma träningar. Det är dock viktigt att så många som möjligt erbjuder sig att agera instruktörer så att vi kan möte nya orienterare på plats vid samlingsplatsen i Stenebergsparken.

Isak Berggren berättade om – FKT fastest none time Hälsingeleden samt SKIMO, skidalpinism. Isak berättade att han fortfarande har rekordet från 2021 på att vandra/springa hela Hälsingeleden 16 mil på tiden 3 dagar 2 timmar 58 minuter. Ett roligt och tufft äventyr med dagsetapper upp till 5 mil och övernattning i hängmatta. Han berättade även om sitt nya intresse för skidalpinism där vi har Tove Alexandersson som topputövare i Europa. Isak har deltagit i tre tävlingar och ett läger där man fick låna utrustning, en rolig och ny utmaning som även testar gränserna för vad man orkar i en ny uthållighetssport. Han sammanfattade med att han tycker att vi inte skall vara rädda för att prova på nya utmaningar för att gå utanför vår komfortzon och få ett roligare idrottsliv.

Verksamhetsplan för 2023 redovisades av kommittéerna. Vi behöver uppmärksamma att fler kan gärna vara med och hjälpa till, erbjud er till styrelsen, valberedning eller kommitterna och anmäla er när vi annonserar via Eventor.

Några axplock i våra planer:
• Styrelsen jobbar aktivt med att ansöka om olika bidrag för verksamheten
• Kartplan 3 år uppdatering västra Råhällan?
• Hitta.ut/ Skoj på Hoj, Adventsloppet fortsätter att bidra mycket till fler orienteringsmotionärer och klubbens ekonomi
• Tjejerna satsar på Jukola med tre damlag, killarna anmäler två herrlag
• Administration kassören gör mer arbete själv och förbättrar våra rutiner ytterligare

Val genomfördes där Nicolas Lavigne valdes till ordförande på 1 år. Ulrika Silver valdes till styrelseledamot på 2 år. Omval på Fredrik Wiksten och Patrik Svedberg 2 år samt nyval till revisor Lena Åbom 1 år. Fredrik Wiksten representerar förutom kassörs sysslan arrangemangskommittén i styrelsen. Jan Sjöhed går in som sammankallande för Arrangemangskommitteen.

Klubbens medlemmar tillfrågades om någon vill komplettera valberedningen som endast består av Martin Forsslund, två vakanta platser. Styrelsen och valberedning får av årsmötet i uppdrag att söka ytterligare två medlemmar som kan fortsätta med ett av klubbens viktigaste uppdrag valberedning.

Vid penna Jan Sjöhed avgående ordförande

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *