Rapport årsmötet

Rapport årsmötet 8 mars 2022

Vårt årsmöte lockade i år 28 st deltagare varav några var med via videomöte. Anna-Lena Tynong valdes till mötesordförande och Fredrik Wiksten var sekreterare.

Utmärkelsen årets guldkompass tilldelas Alfred Liljeström och Ebba Ottoson (korrigering genomfördes efter årsmötet). Styrelsen hade tyvärr missat att fler engagerade sig i arbetet med Gävle Indoor. Vi har valt att i efterhand komplettera utnämningen med Ebba Ottoson, delas ut vid senare tillfälle.

Avtackningar; Marie Olsson Eliasson för 10 år som kassör i klubben. Erik Sisell mångårigt styrelsearbete, visste inte hur många år minst 15 år.

Tävlingsledare Christin Sisell fick en blomma för gott tävlingsledarskap vid svenskacupen i MTBO ett av de större arrangemangen på senaste åren.

Traditionsenligt föredrogs verksamhetsberättelsen för klubben för 2021 med några få justeringar godkändes den.

Ekonomin under 2021 visade på ett överskott mycket på grund av att det varit pandemi och vi inte fått tävla i normal utsträckning. Föreningen har fortsatt mycket bra ekonomi och pengar på banken! Vi beslutade vid möte att höja våra tävlingsavgifter till 500 kr vår/höst för att fortsätta ha en bra ekonomi.
Vi har satsat ytterligare på att renovera klubbstugan och det kommer vara klart 2022 och till största delen belasta 2022 år budget.

Riksidrottsförbundet kommer sluta att stödja vår plats för hemsidan 2023 i idrotten online. Tur att vi har Niclas Lavigne som redan tidigt 2021 påbörjade en uppfräschning och flytt av vår hemsida till en ny och modernare lagringsmiljö för vår hemsida. Han uppmanade alla att se över och börja använda den nya hemsidan. Den gamla hemsidan finns kvar en tid.

Verksamhetsplan för 2022 redovisades från kommittéerna. Vi behöver alla kommer jobba hårt för att åter få igång alla vår fina verksamhet i klubben som till viss del fått stå tillbaks under de två senaste åren. Tag med dig en vän på våra träningar och tävlingar våren 2022.

Några axplock:

  • Kartplan 3 år med uppdatering av Hemlingbykartan till ny kartnorm
  • Hitta.ut/ Skoj på Hoj bidrar mycket till fler orienteringsmotionärer och klubbens ekonomi
  • Administration köpes av Gästriklandsidrottsförbund för enklare kassörsarbete
  • Budget 2022 kommer ha ett viss underskott för satsning på kartritning och renovering klubbstugan

Val genomfördes där undertecknad valdes för ytterligare 1 år framöver till ordförande. Christer Segerqvist valdes till styrelsen/ kassör och Pernilla Eriksson representant Träning- och tävlingskom.

Vid konstituerande möte efter årsmötet utsågs Rasmus Söderberg till att efterträda Jan Andersson som sammankallande i Arrangemangskommittén, vi behöver fler ledamöter i denna kommitté vilket valberedningen kommer försöka rekrytera under året.

Vid penna Jan Sjöhed ordförande

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *