Kartkalender 2022. 12 december

Passerbart vattendrag:

Bör vara minst 2 m breda. Tecknet i sig har en utbredning på 4,5 meter.

När övergår ett passerbart vattendrag till att bli ett opasserbart vattendrag? Hur bra är orienterarna på längdhopp? Hur djupt måste det vara för att anses opasserbart? Ska du kunna komma över torrskodd? Ska vi ta hänsyn till sässongen, har det varit en torr sommar/ regnig höst? Det finns många parametrar att bedömma. Jag har inget riktigt bra svar. Om bäcken är grund med sten/sand i botten finns det ingen gräns på bredden. Då ritas bäcken med sin rätta bredd utan svart konturlinje alternativt som grunt vatten.

Passerbart litet vattendrag:

Vanligast använda vattendraget som vi kallar liten bäck.

Mindre vattendrag:

Naturligt eller grävt mindre vattendrag, som tidvis kan vara torrlagt. Hos gemene man kallas tecknet för dike.

Exempel:

Från vänster:

Om vattendraget/vattensamlingen är grund och bred bör inte svarta konturlinjen vara med.

Större bredare grunda vatten bör ritas med tecknet för grunt vatten

Om en stig går över en bäck och bron är oansenlig eller obefintlig tar jag bort tecknet för spång.

Om samma stig går över dubbeldraget vattendrag så blir spång tydligast.

Små diken runt åkermark/äng som har annan tydlig begränsning tar jag bort. Om diket/bäcken har en naturlig genomrinning och fortsättter bibehåller jag gärna bäcken som kant på åkermarken.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *