Kartkalender 2022, 13 december

Opasserbar sankmark:

Sankmark som är opasserbar eller farlig för löparen. Den svarta konturlinjen förtydligar att sankmarken är opasserbar. Den svarta konturlinjen utelämnas vid övergångar mellan opasserbar sankmark och vattenyta (se bild). Oftast kombineras symbolen med öppen mark. Minst två blåa linjer ska synas tydligt. Mindre ytor måste utelämnas, överdrivas eller redovisas med vattenyta.

Många kartritare är för fega och ritar opasserbar sankmark när myren börjar gunga lite. Kan du gå över med stövlar utan vattenintag är det ingen opasserbar sankmark.

Sankmark:

Passerbar sankmark, normalt med tydlig kant. Sankmarken kan kombineras med gula och gröna områden för att visa framkomlighet och öppenhet. Tvåstrecksmossen blir hela 7,5 x 6 meter på kartan.

Smal sankmark:

Sankmark eller surdrag som är för smala (smalare än cirka 5 m) för att redovisas som sankmark.

Det är inte ovanligt att det går lite surare/blötare stråk genom en mosse. Dom bör således inte redovisas med detta tecken. Det blir kaka på kaka. Jag använder mindre vattendrag/dike i så fall om det är markant mycket blötare.

Otydlig sankmark:

Otydlig sankmark, tidvis torrlagd sankmark eller smygande övergång mellan sankmark och fastmark (sumpskog), som är passerbar. Kanten är normalt otydlig och vegetationen liknar den på den omgivande marken. Otydliga sankmarken kan kombineras med gula och gröna områden för att visa framkomlighet och öppenhet.

Svårigheter: Gränsdragningen mellan sankmark och otydlig sankmark är inte lätt tycker jag. Enligt svenska våtmarksinventerinegn är en våtmark/sankmark ”sådan mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. I de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark”.

En kombination mellan hur blött det är och hur växtligheten ser ut blir mitt beslutsunderlag. När det börjar bli höga tallar men fortfarande skvattram vill jag gärna ta tiill otydlig sankmark. Det samma gäller för i Gävle mycket vanliga ”torrträsket”. Några veckor om året kan det vara sjö, men oftast hårda torra gropar med en del döda träd liggande.

Bra att veta: Minsta ytan för otydlig sankmark är 30 x 10 meter. Utbredningen i öst-västlig riktning är 30 meter för att vi ska se fullt ut två streck i symbolen. Om den är mindre får kartritaren ta beslut om att förstora , ta bort helt eller byta den otydliga sankmarken till vanlig sankmark.

Exempel:

Till vänster finns det ett antal problem/felaktigheter som är åtgärdade i höger bild. Att klippa sankmarken runt bäckar underlättar läsbarheten framförallt när bäckarna går i öst-västlig riktning.

1 reaktion på ”Kartkalender 2022, 13 december”

  1. På tal om favoritkarttecken; sankmark i sluttning med höjdkurvor – hängmyrar 🙂 Finns väl inget härligare. Ofta väldigt lättlöpta också, nedströms.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *