Kartkalender 2022, 15 december

Öppen lättlöpt mark:

Öppen mark med en markyta (gräs, mossa och liknande) som innebär bättre löpbarhet än typisk öppen skog. Öppen lättlöpt mark ska inte kombineras med andra ytsymboler som är löphindrande t.ex. stenig mark eller stående grönt.

Ibland kan betesmark vara riktigt besvärlig att springa på. Tuvig och högt med gräs. Men den kan snabbt förvandlas till snabb ”hed” efter kosläpp eller hästbete.

Öppen lättlöpt mark med spridda träd:

Ytor med spridda träd eller buskar i öppen lättlöpt mark kan generaliseras och redovisas med ett regelbundet mönster av stora punkter i den gula tonen. Punkterna kan vara vita (spridda träd) eller gröna (spridda buskar/buskage). Enstaka tydliga träd på en öppen lättlöpt yta kan istället redovisas med symbolen för tydligt stort träd (grön ring).

Odlad mark:

Odlad mark som används för växande gröda. Löpbarheten kan variera med typ av gröda och växtsäsong. Eftersom löpbarheten varierar och det finns hög risk för förstörda spannmål, bör dessa områden undvikas vid banläggning. Mark som inte ska beträdas bör redovisas med förbjudet område (violett kryssraster). I Finland är odlad mark symbolen alltid förbjuden att springa på om jag inte minns fel. Kommer du fram till odlad mark och det växer gröda på den, bör du inte springa över än vad kartan säger.

Eftersom jorbrukaren ofta använder växelbruk (nägra år spannmål, några år hö, ibland även bete) är det ofta svårt att riktigt veta den huvudsakliga användningen.

2 reaktioner på ”Kartkalender 2022, 15 december”

  1. Odlad mark blir det ofta diskussion kring gällande om det är ok eller inte att springa över.
    Jag tolkar ditt resonemang som att det är upp till banläggaren att avgöra, antingen genom att sätta förbjudet område alt. att det är ok att dra på rätt över. För mig kan det omöjligt vara upp till löparen att avgöra (om det är ett arrangemang) om det växer nåt vettigt eller inte. Kanske vetigt hahaha

    1. Ja så måste det vara. Alternativt skriva i PM. Men som du säger gäller det på tävling. Du måste ändå lära dina adepter hur en sådd åker ser ut 😉

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *