Kartkalender 2022, 16 december

Öppen mark med normal löpbarhet:

Hedmark, avverkade områden, nyligen planterade områden (träd lägre än cirka 1 m) eller andra öppna områden, med lägre vegetation, ljung eller högt gräs, med samma löpbarhet som typisk öppen skog. Om löpbarheten är nedsatt pga undervegetation/ris kan symbolen kombineras med stående grönt. Minsta yta: 1 x 1 mm (15 x 15 m). Mindre ytor måste utelämnas, överdrivas eller redovisas med symbolen för öppen lättlöpt mark (100% gul). Det finns säkert några äldre orienterare som fortfarande har lite svårt med att avverkade/kala områden redovisas med denna symbol. En ”grov” äng får samma symbol som kalavverkad skog.

Öppen mark med normal löpbarhet och spridda träd:

Ytor med spridda träd eller buskar i öppen mark med normal löpbarhet kan generaliseras och redovisas med ett regelbundet mönster av stora punkter i den gula tonen. Punkterna kan vara vita (spridda träd) eller gröna (spridda buskar/buskage). Om löpbarheten är nedsatt pga undervegetation/ris kan symbolen kombineras med stående grönt.

Ett av dom svåraste tecknen för oss kartritare. Ordet ”spridda” och ”träd” ger oss fria tolkningsmöjligheter. Vad är ett träd? Är en tanig buske på 2 meter ett träd?

Tecknet med gröna punkter är nytt från och med nya normen 2017. Huvudsakliga syftet med tecknet var att redovisa halvöppen mark med spridd buskage. Men tecknet används friskt till all igenväxande skog i olika höjder och täthet. Så här får ni vara flexibla och beredd på vad som helst. Dessutom har vi olika årstider att ta hänsyn till och efter något år kan växtligheten vara som förbytt. I mina tidiga år som kartritare ritade jag gärna vit skog när träden kom över 2 meter och stod tätare än 10 meter i från varandra. Jag försökte givetvis hjälpa löparna med en eventuell beståndsgräns runt om. Men löparna förväntar sig att det redovisas gult på dessa områden. Så idag är jag ganska förvirrad och har inga fasta mått. Går på känsla och det känns inte bra.

Kom ihåg: Tecknet för öppen mark med normal löpbarhet och spridda träd kräver stor yta för att kunna redovisas på kartorna. Dom får heller inte vara för smala för att vita prickarna ska kunna återges på ett bra sätt. Alternativen i sädana fall är vit skog eller öppen mark med normal löpbarhet utan vita prickar.

För några av er kan kalavverkade hygget till vänster se helt fel ut. Ni vill ha vita prickar? Eller diagonala streck 😉 Nu går den inte särskilja från den ”grova” ängen i mitten bara utifrån symbolen. I nya normen är det löpbarheten och ”öppenheten” som ska redovisas. Inte om det är hygge eller äng.

På höjden har jag bytt ut några för små objekt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *