Kartkalender 2022, 2 december

Hjälpkurvor

Hjälpkurvor ska användas som komplement till höjdkurvor. Det vill säga – dom ska inte användas systematiskt mellan två höjdkurvor utan bara där dom tillför något som inte går att lösa med ordinarie höjdkurvor. Överdriven användning förstör den tredimensionella terrängbilden och gör kartan svårläst. Behöver jag säga att det är väldigt olämpligt med två hjälpkurvor efter varandra. Det ni lärde er i går om glidning av höjdkurvor gäller minst lika mycket här.

Till vänster i bilden – dåliga exempel och till höger ok.

Varning! Ett stycke för kartnördar. För streckade linjeobjekt finns några viktiga kartografiska regler som gör kartan mer tilltalande och lättläst. Det gäller att linjernas streck och mellanrum hamnar rätt och lutningsstreckens postion på linjen väljs med omsorg. Exempel på dåliga och bra placeringar.

Bra att veta!

Alla hjälpkurvor behöver inte ha lutningsstreck. Myrar, bäckar, branter och ringhöjder ger din hjärna stöd för att uppfatta 3D bilden.

Hjälpkurvehöjder kan med fördel användas för att visa på höjdskillnader mellan flera närliggande ringhöjder. En hjälpkurvehöjd är alltid lägre än en helkurvehöjd.

En punkthöjd är ofta men inte alltid lägre än en hjälpkurvehöjd.

2 reaktioner på ”Kartkalender 2022, 2 december”

  1. Älskar en bra placerad hjälpkurva. Framförallt i Gästrikland där det finns mer flacka intetsägande områden där en hjälphöjdkurva kan vara helt avgörande på en lång kompasssträcka!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *