Kartkalender 2022, 21 december

Mur: Från vänster. Normal minst 1 meter hög, otydlig eller raserad och hög opasserbar mur.

Stödmur eller terass: Nytt tecken som ska användas till tydlig mur från ett håll.

v Stängsel: Från vänster. Normalt , otydligt eller delvis raserat och opasserbart.

Öppning/Genomgång: Öppning i staket eller mur. Oftast på opasserbara linjeobjekt.

Ett stängsel eller staket är ofta ett tecken på att löparna ej bör hålla till där. Hästhagar alldeles intill byggnader/stall brukar jag rita förbjudet område på (tomtmark). Samtidigt finns det många dåliga och otydliga stängsel i hästhagarute på ängar som inte ser ut att ha använts på flera år.

Exempel:

Från vänster: Stängsel som bildar en sluten ring ska/bör ha taggarna innåt. Runt tomtmark ritas inga stenmurar eller stängsel utan bara svart begränsningslinje om det är en tydlig avgränsning. På dubbeldragen väg kan en stenmur ligga tätt an men inte på körväg. Alternativet är att ta bort den helt i kanten på vägen.

Ruin: Kan vara allt från inrasad lada till gammal kyrkoruin

Högt torn:

Litet torn: Tydligt mindre torn, Jaktpass på mark redovisas med svart kryss.

Röse: Tydliga rösen, minnesstenar, gränsstenar eller trigonometriska punkter. Minsta höjd 0,5 meter. I Sverige har vi en tradition att redovisa även odlingsrösen (stenhögar i anslutning till betes och åker-mark) med denna symbol. Internationellt är det ovanligt. Jag försöker redovisa odlingsrösen med stenig mark prickar.

Foderhäck: Foderhäck eller annan matningsanordning till djur. Nytt tecken för oss i Sverige som tidigare inte ritade ut dessa.

Tydligt människoframställt föremål: Svart kryss används ofta till jaktpass på marken, bilvrak, kojor. Tecknets betydelse måste redovisas i teckenförklaringen – upplysning i PM och på tryckta kartan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *