Kartkalender 2022, 20 december

”Klassificeringen av stignätet är speciellt viktigt. Hänsym tas inte bara till bredden utan även hur tydlig den är och hur snabb den är".

 Väg:
 Körväg:
 Stor stig:
 Liten stig:
 Liten otydlig stig:
 Rågång, drivningsväg eller annan smal öppning:

Stigar är viktiga orienteringsobjekt främst för ungdomar. En stig ska i almänhet vara snabbare att springa på än den normala framkomligheten i skogen med undantag för rågång/drivningsväg-symbolen med gröna inslag. En öppen ”gata” i skogen utan spår av upptrampad stig ritas också som rågång/drivningsväg.

Något som kan upplevas inkonsekvent är att även löpbara/tydliga drivningsvägar med spår kan ritas som stig eller sämre stig.

Ett uppehåll görs i stigen vid en alltför otydlig/svag stigförgrening eller korsning.

Kraftledning, linbana eller skidlift:

Större krafledning:

Kraftledningar har lägre prioritet än vägar och andra objekt. Stolparnas läge placeras ut i deras rätta läge men kraftledningslinjer som krockar med andra objekt kan behövas generelaseras bort.

PS! Mindre luftledningar och telefonledningar tas inte med. Dom har oftast en svart isolering runt tråden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *