Kartkalender 2022, 19 december

Belagd yta:

Yta med hårt och jämnt underlag som asfalt, grus, betong och liknande. Belagda ytor bör omges av en tunn svart linje där de har tydliga gränser. Minsta yta: 1 x 1 mm (15 x 15 m).

15mx15m är nästan lika stor yta som en tennisplan (10 x 23 m). I stadsbebyggelse är det lätt hänt att kartritaren detaljritar hårda ytor. Inte sällan ska samma information användas till en sprintkarta. Resultatet blir inte bra i skala 1:15 000.

Bred väg:

Vägen ritas skalriktigt men inte smalare än angivna mått (utbredning 8,7 m). Den yttre kantlinjen kan ersättas med andra svarta linjesymboler, såsom stenmur och stängsel om föremålet ligger så nära vägkanten att separata symboler inte är lämpligt att använda. Ytan mellan de svarta linjerna fylls med brunt (50 %). En väg med två körbanor kan redovisas med två symboler för bred väg, med enbart en mittlinje

Kom ihåg: Per automatik är inte asfaltbeläggning på vägar och stigar lika med ”brun” färg på kartan. När vägen/stigen är smalare än 5 meter bör bilväg (svart heldragen linje) och stigar användas.

v

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *