Kartkalender 2022, 18 december

Exakt begränsningslinje:

Gräns för öppen och odlad mark med distinkt kant.

Exakt beståndsgräns:

En tydlig skogskant eller gräns av vegetation i skog. Enbart en typ av beståndsgränssymbol (svarta punkter eller streckad grön linje) ska användas på en karta. I stenbundna områden rekommenderas att den streckade gröna linjen används för beståndsgränser. En nackdel med den gröna linjen är att den inte kan användas för att redovisa tydliga beståndsgränser omkring och inne i symbolen svårframkomlig skog (100% grön). Ett alternativ är då att använda exakt begränsningslinje.

Den gröna beståndsgränsen har jag inte sett användas ännu i stenrika Gästrikland. Ingen som vågar?

Det finns många ”bestånd” i skogen som inte är tydliga nog. Dvs du ska inte behöva vara skogsmästare för att hitta igen beståndsgränsen i terrängen. Oftast är det olika älder på bestånden så trädhöjden emellan dom blir väldigt tydlig. Det skulle kunna vara en gräns mellan löv och barr skog eller gräns mellan gles och tät skog också.

På väldigt stenrika kartor finns möjlighet att välja den gröna streckade beståndsgränsen. Dock syns den otydligt i hop med grönområden och främst 100% grön. Då kan svarta heldragna linjen användas.

Gjort minst två till justeringar där jag tyckde det såg konstigt ut. Ni kan försöka hitta dom.

2 reaktioner på ”Kartkalender 2022, 18 december”

 1. Sven Lundbäck

  Funderat mycket på beståndsgräns, är den möjlig mellan gräsmark och skog? Kan väl bara användas mellan olika bestånd, dvs inom skogsbruksmark. Hur ser du på den ordvrängningen?

  1. Jerker.Boman

   Bra fråga. Till att börja med har vi ju ingen skillnad idag mellan öppen mark i skog (hyggen) och öppen mark intill jorbruk (bete, äng). Sen har jag alltid läst in ”tydlig skogskant” som en möjlighet att visa en lite mindre tydlig kant mellan öppen mark (normal löpbarhet) och skog. Det gäller ju till och med mellan skog och öppen lättlöpt mark.
   Däremot har jag svårt för att rita exakt begränsning runt öppen mark (normal löpbarhet).
   Summa summarum – haka inte upp dig på texten ”bestånd” .

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *