Kartkalender 2022, 8 december

Blockterräng:

v

Om det i ett område finns så många stenar att dom inte kan redovisas individuellt tar man till ett yttäckande mönster av svarta trianglar. I Sverige kallar vi det för blockterräng. Blockterrängen påverkar normalt inte löpbarheten, du springer emellan stenarna. Om löphastigheten påverkas får man ta till ett tätare mönster eller kombinera med stenig mark prickar. För att visa tydliga höjdskillnader mellan block i blockterräng, är det tillåtet att förstora blocktecknet 120 %.

Viktigt! Minst två trianglar ska användas. Undantagsregler finns, se bilden ovan. Kom ihåg att det är fråga om ett areaobjekt inte ett punktobjekt. Det var vanligt (och fortfarande är) att kartritaren placerade ut ett enstaka block vid tre fyra låga stenar i grupp. Det är slut med det nu. Låga stenar ska inte tas med på kartan. Om dom är löphindrande ritas stenig mark prickar.

Exempel:

Från vänster nr 1: Här blir det för grötigt att särredovisa alla stenar individuellt. 3 stenar i periferin bibehåller vi. Dom ligger för långt ifrån övriga för att kunna ingå i begreppet blockterräng. Dom tre stora stenarna valde jag att bibehålla för dom sticker säkert ut väldigt tydligt. Ett alternativ skulle kunna vara att redovisa dom med ett förstorat blocktecken.

Från vänster nr 2: Två av blocken bibehålls. Dom på ytterkanterna ligger lite för långt ifrån. Representerar dom ensamma stenar så byter jag blocktecknet mot sten.Troligtvis är det minst två stenar som ligger tätt. Då är mitt val att förtäta lite.

Från vänster nr 3: Inte ovanligt att det ligger drösvis med sten nedanför branter. Här är det nedsatt löpbarhet och då passar ett tätare blockterrängraster bäst.

Från vänster nr 4: Enligt undantagsreglerna är det tillåtet att redovisa enstaka blocktecken ihop med en närliggande sten, brant eller stenig mark. Alternativen här är att bibehålla stenarna och flytta isär eller byta till ett block. En punkthöjd stod i vägen, så den här gången blev det ett block.

2 reaktioner på ”Kartkalender 2022, 8 december”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *