Kartkalender 2022, 7 december

Stenar

Sten:

En sten som ska tas med på kartan bör vara tydlig, lätt att identifiera och vara minst 1 meter hög. Om det finns behov av att särskilja en sten mot närliggande stenar är det tillåtet att förstora stenen lite dvs. använda vad vi kallar en mellansten. Med närliggande stenar menas inom en radia på 30 meter. Det är viktigt att påpeka att ”mellanstenen” inte ska användas regelbundet för stenar som ligger i spannet mellan liten och stor sten. Utan den tar man till när en sten sticker ut mot övriga stenar i närheten.

Att det finns ett 1 meters krav på stenens höjd betyder inte att alla stenar som är över 1 meter ska vara med på kartan. Innan fältarbetet påbörjas brukar kartbeställaren/kartkontrollanten och kartritaren gör upp om vissa miniminivåer utifrån hur förutsättningarna ser ut i terrängen.

Bra att veta: Stenar är ofta dominerande på våra kartor i Gästrikland. En sten är 0,4 mm på kartan vilket motsvarar 6 meter i terrängen. Om det ligger tre stenar på rad (med lite glipa emellan) kommer dom sprida ut sig på 22,5 meter. Om det ligger två stenar ”kloss an” ritar jag en sten. Är det 1 meter emellan två stenar försöker jag rita båda stenarna med glipa.

Stor sten:

En särskilt stor och tydlig sten bör vara minst 2 meter hög. I stenrika Gästrikland sätter jag nivån till 2,5 meter. Om du behöver särskilja en stor sten bland många jättestenar kan ”mellanstenen” användas.

Gigantisk sten:

Gigantiskt stora stenar kan formritas till den utbredning dom har i verkligheten. Teknet används flitigt i andra länder till stenpelare och klippor som har stor utbredning.

Grupp av stenar:

Om säg 3-6 stenar (alla över 1 meter) ligger tätt och i en grupp finns möjligheten att använda grupp av stenar. Viktigt att stengruppen tydligt kan identifieras som just en grupp och ligga lite avsides mot ev. andra stenar runt om. Är det inte förbjudet att placera en kontrollskärm på karttecknet, så borde det vara det.

Några exempel:

5 stycken situationer där det är stenar inblandade.

Från vänster nr 1: Även om den norra ”mellanstenen” är tydligt större ligger den lite för långt ifrån dom övriga tre stenarna. Du har valet att göra en stor sten eller gå tillbaka till en liten sten.

Från vänster nr 2: Här passar tecknet ”grupp av stenar perfekt. 3 stenar tätt ihop en bit från övriga.

Från vänster nr 3: Svårare att identifiera en grupp av stenar här. Dom ligger dock för tätt så vi får ge dom lite luft Jag har lagt in en röd hjälplinje för att visa att man får vara försiktig när man börjar flytta ut kartdetaljer. Ofta är det viktigt att bibehålla inbördes relationer. I det här fallet tog jag alla tre stenarna på en gång när jag flyttade dom lite söderut.

Från vänster nr 4: OK i båda bilderna. En stor sten i mitten har blivit en ”mellansten” för att visa på storleksskillnaden mot övriga.

Från vänster nr 5: Lite tjatigt, men går det att springa emellan så visa det med tydlighet.

4 reaktioner på ”Kartkalender 2022, 7 december”

      1. Jerker.Boman

        Ditt svar var till Jabba? Men jag kan spinna vidare. Sten som favoritkarttecken? Ja kanske en gränssten, men dom tar väldig plats på kartan. Tror inte jag haft en gränssten någonsin som kontrollpunkt. Risk för åverkan kanske? Stenig mark blir jobbigare ju äldre jag blir. Har inget minne av att jag klagade på dom förrut. Som kartritare gillar jag terräng där andra gillar att springa. Steniga, väldigt kuperade mellangröna områden tar mest tid men kommer minst att besökas. Vetskapen om det gör det lite tråkigt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *