Kartkalender 2022, 6 december

Passerbar brant

En passerbar brant ska vara minst 1 meter hög och minst 9 meter lång. Det betyder att branten kan vara kortare i terrängen men att den alltid behöver vara 9 meter på kartan. I brantrik terräng kan nivån höjas för hur hög en brant ska vara för att tas med på kartan. Om det är svårt att se hur terrängen/branten lutar kan taggar tas med. Att passera en brant ska påverka löpbarheten.

Min bedömning gör jag främst utifrån löpbarheten, dvs. jag ser den i första hand som ett löphindrande objekt och inte ett inläsningsobjekt. Säg en brant som är 5 meter lång. Om elitlöparen står nedanför och tar omaket att klättra/hoppa upp på branten istället för att springa 2,5 meter extra åt sidan så är det inget löphindrande. Då ryker branten. Och som sagt sluttningar går bort direkt.

Bilden till vänster försöker visa ett exempel där det är svårt att se hur terrängen lutar.

Bilden till höger gör det lite lättare för löparen. Dom två långa branterna till höger har fått taggar och vi har dessutom förstorat glipan för att löparen ska se passagen ordentligt. Dom två branterna i mitten som bitvis täcker två punkthöjder är jag inte nöjd med. Prio 1 är att försöka bibehålla alla detaljers naturliga form. Dessutom är det en oskriven lag att inte placera branter på ensamma punkthöjder. Ofta är punkthöjden så liten att det inte blir någon tidsförlust att springa runt den, dvs inget löphindrande. Vill jag absolut visa branten vid en punkthöjd så kan jag (om det passar) flytta en närliggande höjdkurva eller ersätter punkthöjden med en vanlig ringhöjd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *