Kartkalender 2022, 5 december

Opasserbara branter

Tecknet för opasserbar brant kan även användas för ett stenbrott eller skärning. Opasserbara branters största uppgift är att redovisa hinder (stopp, fara) och ska inte användas för att markera skillnader i höjd mellan två närliggande branter. På opasserbara branter försöker jag ta med lutningsstrecken (taggarna) när dom får plats. Branten utritad på kartan ska vara minst 0,6 mm vilket motsvara 9 meter i terrängen. Om branten går ut i sjön utelämnas strandlinjen och taggarna ritas ut i vattnet. Så försök inte ta ett vägval förbi där. Det är viktigt att lämna en rejäl glipa mellan opasserbara branter och andra opasserbara objekt om det går att komma i mellan.

På bilden ser ni som vanligt dåliga och bra exempel på redovisningen av opasserbara branter. OBS! Titta först bara på den vänstra bilden. Försök hitta minst fyra dåliga ”opasserbara branter” exempel. Därefter kan ni läsa om de förbättringar jag gjort i den högra bilden.

  1. Den opasserbara branten vid sjökanten har förvisso taggar men vi bör klippa bort lite av sjökonturen också.
  2. Den opasserbara branten ovanför körvägen kan verkligen tros vara en körväg den också. Vi ändrar till en brant med taggar, kortar av taggarna för att inte krocka med körvägen. Dessutom ser vi till att få ite luft vid östra slutet.
  3. Den lilla korta opasserbara branten till höger gick att ta miste som en liten byggnad eller till och med som en sten. Här får vi förlänga den, sätta taggar och faktiskt
  4. flytta den så den kommer i beröring med en höjdkurva. Den får nämligen inte sväva fritt. Som bonus lämnar vi luft till andra svarta objekt.

Diskussion: Ordet opasserbar ger givetvis upphov till egna tolkningar (ner för branten kommer du väl alltid?). Andemeningen är att använda tecknet där det är direkt farligt att ta sig upp eller ner. Ordet farligt ger i sin tur också upphov till ytterligare tolkningar. Kanske hade en bestämd höjd varit det bästa men samtidigt finns det nyanser på hur svårforcerade brantväggar är. Det kan finnas avsatser, grenar, träd m.m som ger andra möjligheter att ta sig ner på ett säkert sätt. Min tolkning utgår från en elitlöpares perspektiv. Jag tittar upp mot branten kollar in hur det ser ut nedanför (kanske mjuk mosse eller stenskrammel) drömmer mig tillbaka till 80-talet och tar sen beslut.

Jag har haft kartkontrollanter som påpekat att dom vill se opasserbara branter där jag enbart hade höjdkurvor. En sluttning är inte en brant, en sluttning kan man hasa sig ner för på ändan. Till och med ta sig uppför om man har god fart och rätta skor – sa jag och tog mig upp med handdator och stövlar. Vad är en opasserbar och farlig brant för er?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *